ISO 9001:2008

  • thumb

Дружествот е сертифицирано по:

ISO 9001:2008

„Система за управление на качеството“