ISO 14001:2004

  • thumb

Дружеството е сертифицирано по:

ISO 14001:2004

„Системи за управление на околната среда.Изисквания с указания за използване“