Category: Сертификати и референции

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Първа група – строежи от първа до пета категория

Дружеството притежава удостоверение от

„Камарата на строителите в България“ № I-TV 011930

ПЪРВА ГРУПА – СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ

 

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Втора група – строежи от първа до четвърта категория

Дружеството притежава удостоверение от

„Камарата на строителите в България“ № I-TV 003079

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Трета група – строежи от втора и трета категотия

Дружеството притежава удостоверение от

„Камарата на строителите в България“ № III TV 003499

Трета група – строежи от втора и трета категотия

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Четвърта група – строежи от първа до четвърта категория

Дружеството притежава удостоверение от

„Камарата на строителите в България“ № IV-TV 005756

Четвърта група – строежи от  първа до четвърта категория

 

OHSAS 18001:2007

Дружеството е сертифицирано по:

OHSAS 18001:2007

„Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд“

ISO 14001:2004

Дружеството е сертифицирано по:

ISO 14001:2004

„Системи за управление на околната среда.Изисквания с указания за използване“

SA 8000:2008

Дружеството притежава

Стандарт за социална отговорност

SA 8000:2008

ISO 9001:2008

Дружествот е сертифицирано по:

ISO 9001:2008

„Система за управление на качеството“

РЕФЕРЕНЦИИ

Актуална информация