SA 8000:2008

Дружеството притежава

Стандарт за социална отговорност

SA 8000:2008

ISO 9001:2008

Дружествот е сертифицирано по:

ISO 9001:2008

„Система за управление на качеството“

РЕФЕРЕНЦИИ

Оперно Филхармонично Дружество – гр.Русе

Реконструкция , рехабилитация и оборудване на

Оперно – филхармонично дружество – гр.Русе

ОДЗ бул.Станке Димитров р-н Надежда

бул.Станке Димитров р-н Надежда

Договор 23.10.2009

 

ОДЗ 95 бул.Сливница,р-н Люлин

Постройка към ОДЗ 95 бул.Сливница,р-н Люлин

Договор 18.11.2008г.

Актуална информация