КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Първа група – строежи от първа до пета категория

Дружеството притежава удостоверение от

„Камарата на строителите в България“ № I-TV 011930

ПЪРВА ГРУПА – СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ

 

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Втора група – строежи от първа до четвърта категория

Дружеството притежава удостоверение от

„Камарата на строителите в България“ № I-TV 003079

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Трета група – строежи от втора и трета категотия

Дружеството притежава удостоверение от

„Камарата на строителите в България“ № III TV 003499

Трета група – строежи от втора и трета категотия

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Четвърта група – строежи от първа до четвърта категория

Дружеството притежава удостоверение от

„Камарата на строителите в България“ № IV-TV 005756

Четвърта група – строежи от  първа до четвърта категория

 

Железопътен път „Радунци-Дъбово“

Аварийно обезопасяване на земно-скални откоси, възстановяване на отводнителни съоръжения и ремонт на горното строене на железопътен път Радунци-Дъбово от км. 218+800 до км. 219+700

Върховен Административен съд

Надстрояване и преустройство на подпокривно пространство и обзавеждане на кабинети в сградата на Върховния административен съд на Република България,

гр. София , бул. „Александър Стамболийски” №18

Договор: 28.02.2005г.

 

Районен съд Своге

гр.Своге ул.Цар Симеон №11

Договор10.07.2006

Проектиране и строителство на съдебна палата гр.Своге

 

 

Жилищен комплекс гр. Банско

гр. Банско, м. Страгите

Жилищен комплекс с обществено обслужване

Договор 2006

 

 

Жилищна сграда – жк. Разсадника

ж.к. Разсадника, р-н Илинден

Жилищна сграда с офиси магазини и подземни гаражи

Договор 07.06.2007

 

Жилищен комплекс – Витоша вилидж

Апартаментни хотели с обществено обслужване

Раион Витоша – Малинова долина – Бункера