За нас

         Ултрастрой ЕООД  е представител на новото поколение фирми в строителния бранш, с основен предмет на дейност – проучване, проектиране и изграждане на жилищни и административни сгради.

Дружеството е създадено през 1999 год., за да бъдат реализирани мечтите  на един екип от млади хора имащи свои виждания за правене на бизнес и амбиция да оставят своя отпечатък във времето чрез съграденото от тях.

В Ултрастрой ЕООД  работят високо квалифицирани мениджъри, сътрудници и специалисти, съставящи управленския екип и изпълнителски състав.

Водещ принцип е привличането, развиването и поддържането на изключителен персонал, вярвайки, че всеки служител е ресурс, който трябва да бъде непрекъснато развиван. Симбиозата от опита на старите  и огромния хъс за работа на младите строители прави екипа ни изключително продуктивен.

Въведения във фирмата подход към дейностите по създаване, взаимодействие, документиране, контрол по спазване на технологичните процеси, управление и реализиране на предлаганите продукти гарантира постигането на едно постоянно добро качество на координация и комуникация между различните отдели.

След служителите репутацията на Ултрастрой ЕООД  е най-ценния актив, на който ние държим.Добрата работа, бързите срокове на изпълнение на обектите, честното отношение към партньори и клиенти, са основните елементи, с които се стремим да поддържаме  безупречна репутация в строителния бранш.

В Ултрастрой ЕООД бизнесът се осъществява по начин, който печели уважението на партньорите, защото като приоритет са поставени създаването на дълготрайни взаимоотношения, основани на коректност и доверие.

С неуморна работа и отдаденост,  ние докоснахме мечтите си придобихме увереност в силите и възможностите си и усетихме огромното чувство на удовлетвореност от добре свършената работа. Желанието ни е животът  и за напред да продължи по този начин с още хиляди предизвикателства и нови висоти за покоряване защото всичко което правим го правим така, че да остане след нас и да  носи с гордост нашият знак.