Контакти

УЛТРАСТРОЙ ЕООД

гр. София
кв. Гео Милев
ул. Шипчеснски проход 49, вх.А, офис А
 
 

УПРАВИТЕЛ

Иван Борисов

e-mail: iborissov@ultrastroy.eu

 

ОФИС:

телефон/факс: (02) 971 45 40
телефон: (02) 427 60 40
мобилен: +359 884  14 74 03
e-mail: office@ultrastroy.eu
 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ

инж. Валентина Желязкова

телефон: +359 886 20 10 94
e-mail: vjeliazkova@ultrastroy.eu
 

 

ОТДЕЛ СНАБДЯВАНЕ И ЛОГИСТИКА

Мария Гадева

телефон: +359 884 768016
e-mail: mgadeva@ultrastroy.eu
 
 

ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Ива Георгиева

телефон: +359 885 83 94 24
e-mail: igeorgieva@ultrastroy.eu