КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Първа група – строежи от първа до пета категория

  • thumb

Дружеството притежава удостоверение от

„Камарата на строителите в България“ № I-TV 011930

ПЪРВА ГРУПА – СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ