Железопътен път „Радунци-Дъбово“

 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb
 • thumb

Аварийно обезопасяване на земно-скални откоси, възстановяване на отводнителни съоръжения и ремонт на горното строене на железопътен път Радунци-Дъбово от км. 218+800 до км. 219+700