Върховен Административен съд

  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb
  • thumb

Надстрояване и преустройство на подпокривно пространство и обзавеждане на кабинети в сградата на Върховния административен съд на Република България,

гр. София , бул. „Александър Стамболийски” №18

Договор: 28.02.2005г.