OHSAS 18001:2007

  • thumb

Дружеството е сертифицирано по:

OHSAS 18001:2007

„Системи за управление на безопасните и здравословни условия на труд“