КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ Четвърта група – строежи от първа до четвърта категория

  • thumb

Дружеството притежава удостоверение от

„Камарата на строителите в България“ № IV-TV 005756

Четвърта група – строежи от  първа до четвърта категория